La Mostela – Número 63

Aquí tienes el link para descargar el numero 63 de “La Mostela”, con mi articulo sobre el tema LA SEXUALITAT ÉS COM EL NAS, NAIXEM AMB AIXÒ I HO TENIM FINS A L’ÚLTIM DIA

CAT =>

En el primer article expressava que tots som éssers sexuats. Sembla tan obvi. ¿Tenim necessitat de recordar-ho?. Molta gent pensa que hem fet  importants avenços i que ara hi ha llibertat sexual, fins i tot n’hi ha que diuen que massa. Crec que el que concebem avui dia és una hipertròfia de la sexualitat d’abans. Algunsinvestigadors del tema entre els quals m’incloc, estem convençuts que encara cal expandir la visió sobre la sexualitat i que un dels grans problemes en tot el referent al sexe és el silenci.

En quin sentit cal «expandir la visió sobre la sexualitat”?, ampliar-la, que superi la visió coitocéntrica i adultocéntrica. La majoria de nosaltres quan escolta la paraula «sexe» visualitza mentalment una parella guapota, de joves heterosexuals, al llit, …. Tot el que està fora d’aquest clixé és difícil d’imaginar.

Per exemple, anys enrere es reprenia als nens i les nenes, se’ls deia «aquí no es toca», «això no es fa», «és pecat”. Avui, tot i que s’accepta més i se sap que és una cosa natural , genera molta incomoditat en els adults. És molt freqüent i molt normal que els nens, i les nenes, es toquin els genitals, forma part del seu procés d’autoconeixement. Igual que de més petits es xuclen els punys o els peus per pur plaer, l’estimulació genital és part del mateix procés de descobrir i gaudir del seu cos.

Aquesta dificultat de reconèixer-nos éssers sexuats des que vam néixer fins que morim, sorgeix des de la visió reduccionista que encara tenim cap a la sexualitat, la mateixa que ens fa «estremir» quan veiem o imaginem a dos ancians besant-seo fent l’amor.

Aclarim que, al cervell infantil quan els nens s’acaricien, no tenen imatges eròtiques ni res de tot el que ens pot passar pel cap, a partir de l’adolescència, és una altra cosa. Estan en un impuls normal inconscient, que tots hem tingut i no recordem, que és conèixer el seu cos i proporcionar-se plaer. Hem de deixar-los fer el que volguin?… no, hem de contenir-los, que no és el mateix que reprimir-los. Cal fomentar en els nens i en les nenes la seva autoregulació, que aprenguin a regular les seves accions, cal fomentar, per exemple, que ho entenguin com una cosa íntima i que és millor fer-ho en la seva intimitat, per evitar que estiguin exposats a possibles burles, comentaris inapropiats o abusos.

La sexualitat de les persones grans, segueix sent un gran tabú al segle XXI. Que passa amb la gent gran?. Una idea esbojarrada és que els i les adultes d’edat avançada tenen problemes fisiològics que els impedeix tenir activitat sexual. De grans som més fràgils, és clar, i és més fàcil tenir problemes de salut, però en principi, envellir no vol dir emmalaltir, i no és un factor limitant per gaudir. Passen coses, el nostre cos es transforma i amb aquest canvi també la nostra sexualitat. N’hi ha que ens agraden, i d’altres que no. Sembla que en la seva gran majoria són dolorosos, i no només perquè et facin mal les articulacions i t’aixequis amb mal d’esquena, sinó perquè no acabes de fer les paus amb aquest cos. Ja no t’agradava ni quan eres jove, ni ara que ets madur o madura.

Quan som més grans hem de continuar amb la nostra educació sexual perquè la vellesa hi ha molts canvis a gestionar. Així com hi ha canvis en l’adolescència, durant l’embaràs, també hi ha canvis quan s’acumulen els anys. Per exemple, quan el meu cos em diu: entre una erecció i una altra trigaràs més temps a recuperar-te. D’acord, no és una desgràcia, és un temps … Aleshores utilitzaré més temps per acostar-me d’una manera diferent a la parella; si és que estic amb una parella, els petons, les carícies, les abraçades, les paraules boniques, comencen, per fi, a prendre un lloc més important. Si no estic en parella, amb mi mateix / a, perquè l’autoerotisme i la masturbació no són privilegi dels joves. Necessitem més temps en tot el procés sexual i pot disminuir el desig, però el desig, els pensaments eròtics, i el nostre interès sexual no desapareixen, es transformen, i segueixen estant, sempre, fins a l’últim dia de la vida, sense arribar mai a zero. Trigar més temps a estimular-nos, no vol dir que serà menys exquisit, joiós o amorós.

Tot plegat és el que implica el ser sexuats. No és un acte de voluntat. Estem proveïts d’uns òrgans sexuals específics, d’un sistema endocrí que ens regula en aquesta condició.

Les dificultats d’acceptar a fons que els éssers humans som éssers sexuats i que tenim diferents etapes com a tal en la nostra vida, deriven de les idees que impregnen la nostra cultura i de les quals no és fàcil sortir-ne. Però això ho deixem per al proper article …

traducción castellano => catalán por Toni Ferron

ES =>

La sexualidad es como la nariz, nacimos con ella y la tenemos hasta el último día.

En el primer articulo lo que exprese era que todos somos seres sexuados. Parece tan obvio,… ¿tenemos necesidad de recordarlo?… Mucha gente piensa que hemos tenido importantes avances y que ahora existe libertad sexual, incluso hay quienes dicen que demasiada, pues, creo que lo que concebimos hoy en día es una hipertrofia de la sexualidad de antaño. Otros investigadores del tema entre los que me incluyo, estamos convencidos de que aún es necesario expandir la visión sobre la sexualidad y que uno de los grandes problemas en todo lo referente el sexo es el silencio. 

¿En que sentido “expandir la visión sobre la sexualidad”?  ampliarla, que supere la visión coitocéntrica y adultocentrica. La mayoría de nosotros cuando escucha la palabra “sexo” visualiza mentalmente una pareja guapetona, de jóvenes heterosexuales, en la cama,….  Todo lo que está fuera de este cliché es difícil de imaginar.  

Por ejemplo, antaño se reprendía los niños y las niñas, se les decía “ahí no se toca”, “esto no se hace”, “es pecado”, hoy, a pesar de que se acepta más y se sabe que es algo natural, genera mucha incomodidad en los adultos. Es muy frecuente y muy normal que los niños, y las niñas, se toquen los genitales, forma parte de su proceso de autoconocimiento, igual que de más pequeños se chupan los puños o los pies por puro placer, la estimulación genital es parte del mismo proceso de descubrir y disfrutar de su cuerpo. 

Esa dificultad de reconocernos seres sexuados desde que nacimos hasta que morimos, surge desde la visión reduccionista que todavía tenemos hacia la sexualidad, la misma que nos hace “estremecer” cuando vemos o imaginamos a dos ancianos besándose o haciendo el amor. 

Aclaramos que, en el cerebro infantil cuando los niños se acarician, no tienen imágenes eróticas ni nada de todo lo que nos puede pasar por la cabeza, a partir de la adolescencia, es otra cosa. Están en un impulso normal inconsciente, que todo el mundo hemos tenido y no recordamos, que es conocer su cuerpo y proporcionarse placer. ¿Tenemos que déjalos a su aire?… no, tenemos que contenerlos, que no es reprimirlos. Hay que fomentar en los niños y en las niñas su autorregulación, que aprendan a regular sus acciones, hay que fomentar, por ejemplo, que lo entiendan como algo íntimo y que es mejor hacerlo en su intimidad, eso para evitarles estar expuestos a posibles burlas, comentarios inapropiados o abusos.   

La sexualidad de las personas adultas mayores, sigue siendo un gran tabú en el siglo 21 ¿Que pasa con los mayores?…  una idea loca es que los y las adultas mayores tienen problemas fisiológicos que les impide tener actividad sexual. De mayor somos más frágiles, claro, y es más fácil tener problemas de salud, pero en principio, envejecer no significa enfermarnos y no es, por cierto, una limitante para disfrutar.  Pasan cosas, nuestro cuerpo se transforma y con ello cambia también nuestra sexualidad, algunos nos gustan, hay otros que no. Parece que en su gran mayoría son dolorosos, y no solamente porque te duelan las articulaciones y te levantas con dolor de espalda, sino porque no acabas de reconciliarte con este cuerpo.  Ya no te gustaba ni cuando eras joven, ni ahora que eres madura o maduro. 

Cuando somos más grandes tenemos que continuar con nuestra educación sexual porque siendo mayores hay muchos cambios de gestionar. Así como hay cambios en la adolescencia, durante el embarazo, también hay cambios cuando se acumulan los años.  Por ejemplo, mi cuerpo me dice: entre una erección y otra vas a tardar más tiempo en recuperarte. Vale, no es una desgracia, es un tiempo… Entonces voy a utilizar mi mayor tiempo para acercarme de una manera diferente a la pareja, si es que estoy con una pareja, los besos, las caricias, los abrazos, las palabras lindas, empiezan, por fin, a tomar un lugar más importante. Si no estoy en pareja, conmigo mismo/a, porque el autoerotismo y la masturbación no son privilegio de los jóvenes.Necesitamos de más tiempo en todo el proceso sexual y puede disminuir el deseo, pero el deseo, los pensamientos eróticos, y nuestro interés sexual no desaparece, se transforman, ysiguen estando, siempre, hasta el ultimo día de la vida, nunca llegamos a un cero. Tardar más tiempo en estimularnos, no significa que va a ser menos exquisito, gozoso o amoroso. 

Todo esto es lo que implica el ser sexuados.  No es un acto de voluntad. Estamos provistos de unos órganos sexuales específicos, de un sistema endocrino que nos regula en esa condición. 

Las dificultades de aceptar a fondo que los seres humanos somos seres sexuados y que tenemos diferentes etapas como tal en nuestra vida, derivan desde ideas que impregnan nuestra cultura y desde las cuales no es fácil salir. Pero esto lo dejamos para el siguiente artículo… 

IT => La sessualità è come il naso, nasciamo con lui e ce lo portiamo fino all’ultimo giorno

Nel precedente articolo si diceva che tutti siamo esseri sessuati. Sembra così ovvio… abbiamo bisogno di ricordarcelo?!? Molte persone pensano che abbiamo avuto grandi progressi e che questo è un momento di grande libertà sessuale. C’è anche chi afferma che questa libertà sia esagerata. 

Credo che ciò che oggi percepiamo come sessualità sia un’ipertrofia di quanto vissuto in precedenza. 

Io ed altri ricercatori pensiamo con convinzione, uno, che ci sia ancora un grande bisogno di espandere il modo di guardare/pensare alla sessualità e, due, che uno dei grandi problemi in tutto quel che ha a che vedere col sesso sia il silenzio.   

In che senso “espandere il modo di guardare/pensare alla sessualità?”. La maggior parte delle persone, quando sente la parola “sesso” immagina una coppia, eterosessuale, due giovani figoni a letto… 

Ampliare il modo di pensare ci farebbe uscire da questi cliché e ci permetterebbe di eludere la visione coitocentrica e adultocentrica.

Cosa significa “adultocentrico”? in questo caso significa che l’introietto di ciò ce consideriamo “normale” è che la sessualità sia cosa degli adulti, quelli che appartengono ad una fascia compresa tra i 18 e i 45 anni. In linea generale, la fascia che precede “l’età adulta” è considerata “innocente”, e quella successiva “fuori concorso”.

Due esempidati dalla visione adultocentrica, mettono in evidenza come possa essere riduzionista:

  1. Un tempo si rimproverava i bambini e le bambine, si diceva loro “non ti toccare lì”, “questo non si fa”, “è peccato”, oggi, a prescindere che si accetta che accada e che si sappia che si tratta di qualcosa di naturale, l’introietto adultocentrico genera ugualmente molta incomodità nei genitori, professori, educatori, ecc.  

È molto frequente e molto normale che i bambini e le bambine si tocchino i genitali, forma parte del loro processo di autoconoscenza, così come si ciucciano le mani e i piedi per puro piacere. L’esplorazione dei genitali è parte del processo di scoperta del corpo e del piacere delle sue sensazioni.  

Chiariamo che, nel cervello infantile, quando i bimbi si accarezzano, non ci sono immagini erotiche e niente di quanto ci può passare per la testa a partire dall’adolescenza, è un’altra cosa. Il loro toccarsi è la manifestazione di un normale impulso incosciente, che tutti noi abbiamo avuto e che magari non ricordiamo, ovvero quello di conoscere il corpo e di darsi piacere.   

Dobbiamo quindi lasciare che i bimbi si tocchino e lo facciano così come gli viene, in qualunque momento o luogo? …no, come adulti dobbiamo dargli un contenimento. Contenere non è reprimere, significa guidarli. 

Un esempio nel guidarli è quello di fare in modo che si orientino verso un’autoregolazione, ossia fare in modo che apprendano a regolare le loro azioni, apprendendo che è qualcosa di intimo, che è preferibile meglio farlo quando sono nella loro intimità. Guidarli in questo è una forma perché lo possano fare in tranquillità, perché seguano le loro necessità senza esporsi …a possibili burle, a commenti inappropriati o ad abusi.    

Questa difficoltà di riconoscersi esseri sessuali, da che nasciamo a che moriamo, nasce da una visione riduzionista che ancora abbiamo verso la sessualità, la stessa difficoltà che ci fa rabbrividire quando vediamo o immaginiamo due anziani baciarsi o fare l’amore. 

Nel 21º secolo, la sessualità dei “vecchi” continua ad essere un gran tabù. 

Che credenze abbiamo rispetto agli anziani e alla sessualità? …una delle idee presenti nell’immaginario comune è che siano affetti da problemi fisici che gli impediscono di avere un’attività sessuale. 

In età avanzata siamo più fragili, certo, ed è più facile avere problemi di salute, però in generale, invecchiare non significa ammalarsi, e non è, sicuramente, un limite per provare piacere. 

Il corpo nel corso del tempo si trasforma. 

Così come ci sono tanti cambiamenti nell’adolescenza, in gravidanza, così ci sono dei cambi quando gli anni si accumulano. A differenza di altre tappe della vita, nella vecchiaia i cambiamenti si avvertono a tutti i livelli, anche nella sessualità. Ci sono novità che possono essere vissute come negative ed altre che possono avere un effetto positivo.

Per esempio, tra un’erezione e l’altra passerà più tempo… Se sono in compagnia posso utilizzare questo di più per avvicinarmi in modo differente alla o al mia/o compagna/o. I baci, le carezze, gli abbracci e le parole finalmente cominciano ad avere un loro spazio importante. Se non sono in compagnia, posso farlo con me stesso, già, perché nemmeno l’autoerotismo e la masturbazione sono privilegio dei giovani. 

Quando arriviamo alla “maggiore età” può essere utile, oltre che meraviglioso, continuare la nostra educazione sessuale. Essendo anziani ci sono molte cose da gestire. 

Sembra che i cambiamenti nelle persone che invecchiano siano per lo più dolorosi, e non solo perché fanno male le articolazioni o la schiena, quello che può accadere è che ancora non ci si sia riconciliati col proprio corpo. Non ci si piaceva da giovani, e nemmeno adesso che in età matura ce la si fa. 

Può esserci un calo nel desiderio, però di per sé il desiderio, i pensieri erotici e l’interesse sessuale non spariscono, non si arriva mai a zero. C’è una trasformazione, ma ci accompagneranno sempre, fino all’ultimo giorno. Quando invecchiamo abbiamo bisogno di più tempo in tutta l’attività sessuale e nel suo processo. Ci metteremo più tempo a stimolarci, non significa che sarà meno piacevole, squisito e amoroso. 

Tutto questo è ciò che significa essere “sessuati”. Non è un atto di volontà. Siamo provvisti di organi sessuali specifici, di un sistema endocrino che regola questa condizione che cresce e invecchia con noi. 

Le difficoltà ad accettare a fondo che gli esseri umani siamo esseri sessuati e che, come tali, abbiamo differenti tappe nella vita, derivano da idee che impregnano la nostra cultura e dalle quali non è facile uscire. 

Continueremo lasciamo per il prossimo articolo…

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.